forbot
Việt Nam
Dong Nai Import Export, JSC - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz
Việt
  Dong Nai Import Export, JSC - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ VND
  Dong Nai Import Export, JSC - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz

  Dong Nai Import Export, JSC, Đồng Nai

  quay trở về danh mục
  Dong Nai Import Export, JSC, Đồng Nai
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Đồng Nai , Việt Nam
  Số 73-75, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://1182-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp Dong Nai Import Export, JSC

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tiền thân của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai là Công ty ngoại thương Đồng Nai trực thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Đồng Nai, được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1976 theo quyết định số 46/QĐ của Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Đồng Nai. Từ đó đến nay, do yêu cầu sắp xếp tổ chức của tỉnh đồng thời để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong từng thời điểm, tên của Công ty được thay đổi qua từng thời kỳ như sau: - Liên hiệp công ty xuất khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 346-QĐ-UBT ngày 17/4/1977 của UBND tỉnh Đồng Nai.. - Công ty liên hiệp xuất khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh theo quyết định số 794-QĐ-UBT ngày 13/7/1979 của UBND tỉnh Đồng Nai. - Công ty liên hiệp xuất nhập khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh theo quyết định số 1620/QĐ-UBT ngày 13/11/1986 của UBND tỉnh Đồng Nai, với tên giao dịch đối ngoại gọi tắt là DONIMEX. - Thực hiện chủ trương của Nhà nước theo tinh thần Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng về việc “ Ban hành qui chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước “ Công ty đã tiến hành chuyển giao các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Công ty sang các sở chuyên ngành quản lý, Công ty được đổi tên là Công ty xuất nhập khẩu, có tên giao dịch đối ngoại là DongNai Import Export Company viết tắt là DONIMEX theo quyết định số 545-QĐ-UBT ngày 19/5/1992 của UBND tỉnh Đồng Nai. - Ngày 31/10/1992 UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 1993-QĐ-UBT về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty xuất nhập khẩu Đồng Nai với tên giao dịch là DongNai Import Export Company viết tắt là DONIMEX, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. - Đến tháng 7 năm 2005 Công ty là công ty thành viên trong Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (theo quyết định số 2339/QĐ-UBT ngày 29/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai). - Căn cứ quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 07.11.2007 và quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 25.01.2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 28.01.2008. - Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4703000496 ngày 01.02.2008 cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai. - Mã số thuế 3600298954 đăng ký tại Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai.
  khác
  Hàng hóa4

  Popular products and services Dong Nai Import Export, JSC

  Hàng hóa 4Allbiz

  Những chủng loại của người bán Dong Nai Import Export, JSC

  1Đồ gia vị

  1Chè, cà phê, ca cao

  2Cao su tự nhiên và tổng hợp

  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0