forbot
Việt Nam
Lephuc Mfg Co., Ltd - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz
Việt
  Lephuc Mfg Co., Ltd - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ VND
  Lephuc Mfg Co., Ltd - Company in Đồng Nai , Việt Nam - Allbiz

  Lephuc Mfg Co., Ltd, Đồng Nai

  quay trở về danh mục
  Lephuc Mfg Co., Ltd, Đồng Nai
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Đồng Nai , Việt Nam
  Lô A.IV-4b, đường số 5, Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai, VN
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://2398-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp Lephuc Mfg Co., Ltd

  Lê Phúc Công ty Sản xuất sở hữu nhà máy với trang thiết bị chuyên ngành, nằm ​​trên một diện tích hơn 2.200 mét vuông (24.000 feet vuông). Hiện nay, Lê Phúc đạt năng lực sản xuất tối đa trong khi nhà máy mới Lê Phúc hơn 3.400 mét vuông phủ (khoảng 36.600 feet vuông) được xây dựng và cần được khánh thành trong quý thứ ba của năm 2012. We are group of Le Phuc MFG – Pioneer Drilling providing manufacturing solutions and supplying equipment to critical industries around the globe. Established in 1999, Le Phuc was a prestige company supplying pipes, valves, fittings,… Since 2005, Le Phuc has equipped machines to provide quality and high accuracy parts. We have been providing huge quantity of quality parts for our customers such as Weatherford from 2005 to 2007 and Cameron from 2007. We serve in many sectors, including: Oil & Gas, especially in Drilling field. Power Plants. Ship Buildings. ... With a team of well-trained engineers, skilled workers and accuracy machines, tools, precision testing equipment … We stand out as a quality, capability and reliable facility which is recognized by partners with advanced technology in the USA, Germany, Singapore ….
  khác
  Hàng hóa1

  Popular products and services Lephuc Mfg Co., Ltd

  Hàng hóa 1Allbiz

  Những chủng loại của người bán Lephuc Mfg Co., Ltd

  1Phụ kiện cho các thiết bị dầu khí

  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0